top of page

NAŠE PORTFOLIO SLUŽEB

Hlavní činností naší společnosti je zakázkový vývoj a konstrukce v širokém spektru strojírenských odvětví. Poskytujeme komplexní služby od koncepce, návrhu, přes konstrukci, až tvorbu výkresové dokumentace 

Naše konstrukční a vývojová kancelář je vybavena moderními CAD pracovišti umožňující efektivní konstruování ve 3D s provázaností na 2D dokumentaci.

Práci jsme schopni vykonávat nejenom v prostorech naší firmy, ale i přímo u zákazníka, dle požadavků.

ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ 
A KONSTRUKCE
ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ 
A KONSTRUKCE

Specializujeme se na vývoj, výrobu a servis strojů a přípravků pro výrobu, montáž, kontrolu a manipulaci pro široké spektrum strojírenských odvětví – automobilový, letecký, keramický, gumárenský a další. Při řešení každého projektu klademe důraz na úzkou spolupráci se zákazníkem od prvotní specifikace zařízení, přes odsouhlasení konceptu, konstrukce, návrhu řízení, až po vlastní realizaci.

Dodávané zařízení splňuje platnou legislativu, potřebné revize a audity. Samozřejmostí je prohlášení o shodě i kompletní dokumentace.

JEDNOÚČELOVÉ STROJE
A AUTOMATIZACE

Zabýváme se prototypovou výrobou námi navržených výrobků a strojů a výrobků vzniklých ze zakázkové konstrukce.

 

Nabízíme i možnost výroby zařízení dle zákaznické dokumentace.

Nabízíme obrábění kusových dílů i malých sérii na CNC vertikálním obráběcím centru s rozměry obráběcího prostoru 762 x 406 x 508 mm.

VÝROBA

OD DÍLŮ PO CELÉ STROJE

VÝROBA

OD DÍLŮ PO CELÉ STROJE

Rapid prototyping je soubor technologií pro efektivní (rychlou a levnou) výrobu dílů, které mohou být plně funkční a svými vlastnostmi se blíží finálnímu výrobku, v některých případech mohou výrobek dokonce i nahradit.

V prototypové výrobě disponujeme technologiemi 3D tisku SLA a FDM a zařízením pro vakuové lití plastů, které nám umožňuje výrobu dílů v malých sériích (desítky kusů).  

RAPID PROTOTYPING
RAPID PROTOTYPING

S našimi činnostmi přímo souvisí prototypová výroba námi navržených výrobků, výrobků vzniklých ze zakázkové konstrukce. Nabízíme i možnost výroby zařízení dle zákaznické dokumentace.

MOBILITA HENDIKEPOVANÝCH

Naše společnost se dlouhodobě zabývá vývojem bezpilotních systémů (UAS) – bezpilotních letadel (UA), pozemních stanic, záznamových a přenosových systémů, pro monitoring. V této oblasti využíváme dlouhodobé zkušenosti a nabízíme tento produkt pod obchodní značkou SMdrone jako komplexní řešení

BEZPILOTNÍ SYSTÉM
VE SLUŽBÁCH NABÍZÍME

KONZULTACE

A STUDIE

VÝZKUM, VÝVOJ

A INOVACE

KONSTRUKCE

A DOKUMENTACE

VÝROBA , MONTÁŽ
A SERVIS

ENGINEERING

engineering
ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ A KONSTRUKCE

Hlavní činností naší společnosti je zakázkový vývoj a konstrukce v širokém spektru strojírenských odvětví. Poskytujeme komplexní služby od koncepce, návrhu, přes konstrukci, až tvorbu výkresové dokumentace dle standardů ČSN EN ISO a ASME.

Naše konstrukční a vývojová kancelář je vybavena moderními CAD pracovišti umožňující efektivní konstruování ve 3D s provázaností na 2D dokumentaci.

Práci jsme schopni vykonávat nejenom v prostorech naší firmy, která nám poskytuje kvalitní zázemí pro naši činnost, ale i přímo u zákazníka, dle jeho požadavků.

ANALÝZY A SIMULACE

Nabízíme pevnostní analýzy a kinematické simulace. Je to nepostradatelný nástroj při vývoji širokého spektra zařízení, který umožňuje vyhodnocovat vlastnosti konstrukce v rané fázi návrhu a vyhledat možná rizika poruch. Význam použití analýz roste s velikostí a složitostí vyvíjených systémů, kde simulace přináší významné úspory při vývoji a výrobě prototypů.

 • Pevnostní analýzy

 • Modální analýzy

 • Optimalizace stávajících a nově navrhovaných produktů

 • Simulace pohybu mechanismů

 • Simulace kolizí při montáži

TVORBA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

Nabízíme tvorbu výkresové dokumentace dle standardů ČSN EN ISO a ASME.

jednoucelove stroje

JEDNOÚČELOVÉ STROJE A PŘÍPRAVKY

Specializujeme se na vývoj, výrobu a servis strojů a přípravků pro výrobu, montáž, kontrolu a manipulaci pro široké spektrum strojírenských odvětví – automobilový, letecký, keramický, gumárenský a další. Při řešení každého projektu klademe důraz na úzkou spolupráci se zákazníkem od prvotní specifikace zařízení, přes odsouhlasení konceptu, konstrukce, návrhu řízení, až po vlastní realizaci.

 

Dodávané zařízení samozřejmě splňuje platnou legislativu, potřebné revize a audity. Samozřejmostí je prohlášení o shodě i kompletní dokumentace.

 

 • jednoúčelové stroje pro výrobu, montáž a měření

 • komplexní výrobní linky

 • automatizace procesů, včetně automatizace stávající zařízení

 • integrace průmyslových robotů a robotická pracoviště

 • speciální robotické upínače

 • podavače, dopravníky, rozdělovače a odebírače

 • testovací stroje a zařízení

 • montážní a kontrolní přípravky

 • vývoj a výroba manipulátorů a dopravníků

 • krytování strojů a další konstrukční prvky

VÝROBA A MONTÁŽ 

CNC

S našimi činnostmi přímo souvisí prototypová výroba námi navržených výrobků i výrobků vzniklých ze zakázkové konstrukce. Nabízíme také možnost výroby zařízení dle zákaznické dokumentace.

PROTOTYPOVÁ VÝROBA

K zajištění výroby využíváme:

 • CNC vertikální obráběcí centrum

 • Konvenční obrábění dílů (frézování, soustružení, řezání, vrtání)

 • 3D tisk plastů (FDM a SLA technologii)

 • Výroba plastových odlitků do silikonových forem

 • Svařování (ocel, hliník, nerez)

 • Montáž, a to včetně montáže u zákazníka

 • Povrchové úpravy v kooperaci (eloxování, práškové lakování, zinkování, atd.)

 • Oživování strojů včetně elektroinstalace, instalace pneumatických pohonů atd.

Naším CÍLEM JE ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNÍ VÝROBY ZAŘÍZENÍ včetně potřebné dokumentace

CNC OBRÁBĚNÍ

Nabízíme obrábění kusových dílů i malých sérii na CNC vertikálním obráběcím centru s rozměry obráběcího prostoru 762 x 406 x 508 mm. Specializujeme se na kusové zakázky v krátké době realizace, které realizujeme v přijatelném čase.

Obrábíme slitiny hliníku, ocel i umělé dřevo. V případě speciálních požadavků, námi nerealizovatelných, využíváme naše partnery.

RAPID PROTOTYPING

rapid prototyping

V rámci naších technologií Rapid prototyping je soubor technologií pro efektivní (rychlou a levnou) výrobu dílů, které mohou být plně funkční a svými vlastnostmi se blíží finálnímu výrobku, v některých případech mohou výrobek dokonce i nahradit. V prototypové výrobě disponujeme technologiemi 3D tisku SLA a FDM a zařízením pro vakuové lití plastů, které nám umožňuje výrobu dílů v malých sériích (desítky kusů).  

 

Naše vybavení pro technologii rapid prototyping:

 
3D TISK
 • 3D tiskárnou technologií FDM, (Fused Deposition Modeling) – tisk taveným materiálem

Tato technologie umožňuje výrobu velmi složitých tvarů, včetně plně funkčních nerozebíratelných sestav a výrobu funkčních mechanizmů a jejich částí.
Doba tisku je v řádu hodin až desítek hodin dle velikosti dílu (čas lze velmi přesně stanovit).
Výběr různých materiálů pro tisk, a to včetně barevných variant.
Je možná kvalitní povrchová úprava dílů.

 • 3D tiskárnou s technologií SLA (Stereolithography) - Technologie je založená na tekuté světlocitlivé pryskyřici, která při aktivaci laserem tuhne

Výhodou je velká přesnost, možnost tisku z průhledných materiálů a pružných materiálů

Nevýhodou je vyšší cena tisku

 
vozíky

MOBILITA TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Vyvíjíme a vyrábíme vozíky pro sportovní vyžití tělesně postižených sportovců.

Budujeme vlastní značku kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené, které jsou cenově dostupné a přitom splňují požadované vlastnosti a kvalitu.

Aktuální nabídka našich produktů:

Dále vyvíjíme a připravujeme do výroby řadu dalších produktů jak pro sport, tak pro běžný život tělesně postižených.